Strona główna | Kierunki studiów i specjalności | Informatyka
 

Informatyka

Na kierunku Informatyka kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji systemów komputerowych i mikroprocesorowych, inżynierii oprogramowania, projektowania, zarządzania i utrzymywania systemów informatycznych, baz i hurtowni danych, systemów transmisji danych, budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku Informatyka świadczy przyznanie oceny wyróżniającej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.Absolwent potrafi
Perspektywy zawodowe
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty