Menu
 
 
 
Strona główna | Współpraca z gospodarką
 

I-6

 • Huta Miedzi CEDYNIA w Orsku 'Modernizacja informatycznego systemu Ekspert Jakości'
 • Huta Miedzi CEDYNIA w Orsku 'Wykonanie zestawu do automatycznego pomiaru tlenków miedzi'
 • Telekomunikacja Polska S.A Warszawa 'TELEROBOT' - koncepcja i projekt wstępny prototypu

 

I-28

 • Uniwersytet Rzeszowski - Hallotronowy stabilizator pola magnetycznego do spektrometru EPR ma pasmo X.
 • PKO BANK POLSKI S.A. - Opracowanie strategii zintegrowanej sieci korporacyjnej PKOBP S.A.
 • Politechnika Częstochowska - Rozbudowa spektromertu EPR na pasmo Q dla potrzeb Instytutu Fizyki, obejmująca wykonanie i zainstalowanie następujących urządzeń: cyfrowy,hallotronowy stabilizator pola
 • Telefonia Dialog S.A., WROCŁAW - Współpraca stron przy organizacji przedsięwzięcia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters
 • Powszechna Kasa Oszczędności-Bank Polski S.A. Warszawa - Opracowanie strategii wdrożenia usług (SWU) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ)
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Opole - Wykonanie całodobowych pomiarów natężenia hałasu metodą pojedynczych zdarzeń akustycznych przenikającego do środowiska z odcinków linii kolejowch nr 143 i 272 w 21 punktach
 • Instytut Włókiennictwa , Łódź - Badanie właściwości ekranujących materiałów włókienniczych modyfikowanych tlenkami metali
 • Kancelaria Zarządzania Środowiskiem, Wrocław - Badania hałasu emitowanego przez BOT Elektrownia Turów oraz uczestnictwo w pomiarach Polsko-Niemieckich.,
 • Polar S.A., Wrocław - Badanie i modelowanie hałasu wentylatorów
 • Pracownia Akustyczna Wojciech Grządziel, Wrocław - Badania akustyczne oraz rozwiązania i wytyczne akustyki sceny z widownią Teatru Polskiego we Wrocławiu.
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław - Opracowanie układów identyfikacji i lokalizacji celu zapalnika kierowanej miny przeciwpancernej
 • MPK Wrocław - Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy wrocławskiego systemu łączności trankingowej zbudowanego w standardzie TETRA"
 • ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa - Pomiary hałasu oraz opracowanie wyników wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław Główny-Międzylesie

K-2

W roku 2008 zostały zatwierdzone i podpisane przez MNiSW do realizacji następujące projekty badawcze:

 • Problemy zarządzania zasobami w nowoczesnych systemach i sieciach komputerowych.
 • Algorytmy optymalizacji przepływów i przepustowości kanałów w rozległych sieciach komputerowych na potrzeby systemów przetwarzania rozproszonego.
 • Komputerowe metody harmonogramowania zadań w problemach ze zmiennymi prędkościami pracy procesorów.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty