Menu
 
 
 
Strona główna | Osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej
 

I-6
Uzyskany i wykorzystany patent krajowy:

 • Nazwa patentu: Urządzenie wielosonarowe, twórca: dr inż. B. Kreczmer, data udzielenia patentu: 17-12-2008, nr patentu: P349450
 • Nazwa patentu: Głowice ultradźwiękowe i sposób pomiaru położenia obiektów, twórca: dr inż. B. Kreczmer, data udzielenia patentu: 17-12-2008, nr patentu: P349451

I-28
Uzyskany patent krajowy
 • Nazwa patentu: Układ czujnika fotonicznego , twórca:  Krzysztof Abramski, Arkadiusz Antończak, Hubert Trzaska, data udzielenia patentu:  24-07-08, nr patentu:  200607
 • Nazwa patentu: Układ czujnika fotonicznego , twórca:  Krzysztof Abramski, Arkadiusz Antończak, Hubert Trzaska, data udzielenia patentu:  24-07-08, nr patentu:  200608
 • Nazwa patentu: Miernik natężenia pola elektromagnetycznego, twórca:  Jerzy Sadowski, Hubert Trzaska, data udzielenia patentu:  22-02-08, nr patentu: 199076
 • Nazwa patentu:  Urządzenie do pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów oraz sposób pomiaru drgań i przemieszczeń obiektów , twórca:  Krzysztof Abramski, Elżbieta Bereś-Pawlik, Aleksander Budnicki, Paweł Kaczmarek, data udzielenia patentu:  13-06-08, nr patentu:  200061
Zgłoszenie patentowe w UP RP
 • Nazwa patentu:  Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego, twórca:  Paweł Bieńkowski, Krzysztof Rozwalka, Hubert Trzaska,
 • Nazwa patentu:  Sposób ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych, zwłaszcza biologicznych i urządzenie do ekspozycji na pole elektromagnetyczne obiektów materialnych zwłaszcza biologicznych,  twórca: Tomasz Długosz, Hubert Trzaska
 • Nazwa patentu:  Sposób i urządzenie do wytwarzania wzorcowego pola elektromagnetycznego,  twórca:  Paweł Bieńkowski, Eugeniusz Grudziński, Krzysztof Rozwalka, Hubert Trzaska
 • Nazwa patentu:   Sposób i układ do pomiaru szumów fazowych generatora mikrofalowego,  twórca:  Andrzej Francik, Bartosz Idźkowski
 • Nazwa patentu:  Układ do pomiaru szumów fazowych generatora mikrofalowego, twórca:  Andrzej Francik, Bartosz Idźkowski

SUBSYDIUM PROFESORSKIE przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej pt."Metrologiczne uwarunkowania fotonicznych metod analizy spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania rozproszonego w układach dyspersyjnych". Termin realizacji: 2005-2009


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty