Strona główna | Program Erasmus
 

Program wymiany międzynarodowej Erasmus+

Informacja o programie

Program Erasmus+ jest międzynarodowym programem Unii Europejskiej, wspierającym wymianę studentów i wykładowców pomiędzy uczestniczącymi w nim uczelniami. Program umożliwia dwie główne formy wymiany: wyjazdy na 1-2 semestry w ramach studiów do uczelni partnerskich oraz wyjazdy na praktyki studenckie (min. 3 miesięczne). Program ukierunkowany jest głównie na wymianę w obrębie Unii Europejskiej, są również w jego ramach realizowane projekty współpracy z uczelniami poza Europą.
Program administrowany jest w ramach uczelni przez Dział Współpracy Międzynarodowej. Na stronach Działu można znaleźć pełną ofertę wymiany, wraz z zasadami finansowania i regulaminem rekrutacji. Wydział prowadzi rekrutację na wyjazdy w ramach współpracy z uczelniami europejskimi. Rekrutację na praktyki oraz wymianę z ośrodkami poza UE prowadzi bezpośrednio Dział Współpracy Międzynarodowej.

Wszystkich studentów wyjeżdżających na wymianę w ramach studiów obowiązują jednolite procedury przygotowania do wyjazdu oraz uznawania dorobku po powrocie z wymiany. Stąd, przedstawione tutaj regulacje obowiązują zarówno studentów zakwalifikowanych do wyjazdu przez Wydział jak i wyjeżdżających w ramach innych programów.
Więcej informacji o programie można znaleźć w serwisach internetowych:
 1. Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM) Politechniki Wrocławskiej w zakładce Studia/Erasmus+
 2. Polskiego biura programu Erasmus+

Rekrutacja prowadzona przez Wydział

Rekrutacja w ramach programu Erasmus odbywa się raz do roku i dotyczy wszystkich wyjazdów planowanych na następny rok akademicki. Prowadzona jest wspólnie przez DWM i Wydział. Rozpoczyna się od ogólnouczelnianego zebrania informacyjnego, na którym omawiana jest procedura kwalifikacyjna oraz kalendarz rekrutacji. Zebranie organizowane jest zawsze na początku semestru letniego (w lutym/marcu). Dokładny termin zebrania ogłaszany jest na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej. Ogłoszenie pojawia się również w Aktualnościach Wydziału Elektroniki.
Organizowane jest również wydziałowe spotkanie ze studentami ubiegającymi się o wyjazd. Termin i miejsce spotkania ogłaszane są na spotkaniu uczelnianym.
 1. Kryteria i procedura kwalifikacyjna
 2. Stypendia
 3. Wydziałowy kalendarz rekrutacji
 4. Wzór wniosku kwalifikacyjnego

Przygotowanie do wyjazdu

 1. Przygotowanie dokumentów przed wyjazdem
 2. Wzór podania o przeniesienie na ITS i uzgodnienia programu studiów (pdf), dokument MSWord

Informacje dla studentów przebywających za granicą i powracających

 1. Zmiany w programie studiów zagranicznych
 2. Zaliczenia
 3. Wzór podania o zaliczenie okresu studiów
 4. Zasady ustalania punktów kredytowych i przeliczania ocen (pdf)


  Wydziałowi koordynatorzy programu
dr inż. Dariusz Caban
tel. 320-28-23
email: Dariusz.Caban@pwr.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Słobodzian
tel. 320-45-83
email: Piotr.Slobodzian@pwr.edu.pl
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty