Menu
 
 
 
Strona główna | Oferta dla gospodarki
 

Oferta dla gospodarki

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki (I-6):
Instytut prowadzi intensywne prace badawcze w nowatorskich obszarach dyscyplin:
 • informatyka, automatyka i robotyka. Badania koncentrują się wokół tematyki:
 • Informatyka
  • architektura komputerów i systemy operacyjne,
  • teleinformatyka i sieci komputerowe,
  • systemy baz danych,
  • systemy przetwarzania rozproszonego,
  • projektowanie systemów mikrokomputerowych i teoria automatów,
  • ochrona danych i kryptografia,
  • niezawodność i bezpieczeństwo systemów komputerowych,
  • grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, techniki multimedialne,
  • sztuczna inteligencja,
  • sieci neuronowe,
  • sieci Petriego i ich zastosowanie,
  • zastosowania CAD,
  • nauczanie wspomagane komputerem


 • Automatyka
  • systemy automatyzacji,rozproszone systemy automatyki,
  • nieliniowe systemy sterowania,
  • optymalizacja dyskretna,
  • modelowanie i symulacja,
  • niezawodność systemów sterowania,
  • identyfikacja systemów.
 • Robotyka
  • elastyczne systemy produkcyjne i robotyzzacja,
  • roboty mobilne,
  • kinematyka, dynamika i sterowanie robotów,
  • modelowanie i wyznaczanie efektywności systemów zdarzeń,
  • planowanie zadań i trajektorii dla manipulatorów.
  • zastosowania sztucznej inteligencji,
  • zastosowania CAD/CAM.

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki (I-28)
Instytut prowadzi intensywne prace w nowoczesnych obszarach dyscyplin: elektronika, telekomunikacja i teleinformatyka i akustyka. Do głównych zainteresowań należą:

 • metody komputerowego modelowania w zakresie: kompatybilności
 • elektromagnetycznej urządzeń, wzorcowania pól elektromagnetycznych,
 • projektowania anten o zaawansowanej konstrukcji, oddziaływania fali EMC na organizmy żywe
 • rozwój metod modelowania propagacji fal elektromagnetycznych w różnorodnych środowiskach
 • metody przetwarzania sygnałów dla tomografii ultradźwiękowej
 • badania nad konstrukcją laserów nowej generacji (w szczególności o bardzo wysokiej stabilności) do zastosowań w metrologii i telekomunikacji.
 • technologia mikrofal i spektrometrii EPR
 • technologie multimedialne
 • zastosowanie metod analizy sygnału mowy w kryminalistyce
 • konstrukcje nowoczesnych przetworników elektroakustycznych
 • doskonalenie metod badawczych i projektowych akustyki środowiska (mapy akustyczne, projekty ograniczeń emisji hałasu, akustyka wnętrz, systemy wspomagania dźwięku, dźwiękowe systemy ostrzegawcze)
 • sieci sensorów do monitorowania zanieczyszczeń i ochrony środowiska i zastosowań wojskowych

 

Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej (K-1)

 • dobór właściwych czujników i przetworników pomiarowych, także tych stosowanych w medycynie,
 • podstawy matematyczno-fizyczne teorii pomiarów i przetwarzania sygnałów,
 • aplikacje specjalizowanych układów elektronicznych w aparaturze medycznej i aparaturze powszechnego użytku,
 • programowanie mikrokontrolerów CISC i RISC (także w C),
 • programowanie procesorów sygnałowych (DSP),
 • aplikacje mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych w przetwarzaniu sygnałów,
 • tworzenie pomiarowo-diagnostycznych przyrządów wirtualnych,


Katedra Systemów i Sieci Komputerowych (K-2)

 • projektowanie, budowa, zarządzanie i eksploatacja rozległych i lokalnych sieci komputerowych, systemów transmisji danych i systemów komputerowych, a w tym rozproszonych systemów komputerowych,
 • modelowanie, optymalizacja i symulacja w projektowaniu lokalnych i rozległych sieci komputerowych, systemów transmisji danych oraz systemów komputerowych,
 • optymalizacja połączeń międzysieciowych,
 • projektowanie i eksploatacja baz danych, a w szczególności optymalizacja w
 • projektowaniu baz danych,
 • algorytmy wspomagające projektowanie systemów i sieci komputerowych,
 • zastosowania systemów i sieci komputerowych do wspomagania systemów decyzyjnych,
 • metodologia rozpoznawania obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rozpoznawania złożonego,
 • komputerowe przetwarzanie informacji obrazowej,
 • systemy z reprezentacją wiedzy i systemy ekspertowe,
 • symulacje komputerowe, optymalizacja eksperymentowania i projektowanie systemów eksperymentowania,
 • projektowanie dziedzinowo-zorientowanych komputerowych systemów wspomagania decyzji, identyfikacji, rozpoznawania i diagnostyki,
 • projektowanie i realizacja komputerowych systemów do zarządzania i wspomagania usług medycznych,
 • projektowanie stanowisk do komputerowych badań specjalizowanych,
 • metodologia szkoleń użytkowników komputerowych systemów szpitalnych,
 • systemy komputerowe automatyzacji procesów przemysłowych,
 • komputerowe systemy sterowania oraz adaptacyjne komputerowe systemy automatyki. 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty