Menu
 
 
 
Strona główna | Współpraca międzynarodowa
 

Linka do serwisu Działu Współpracy Międzynarodowej

 

http://www.dwm.pwr.wroc.pl

 

Współpraca międzynarodowa

 

Intensywnie rozwija się wymiana studentów w ramach programu współpracy międzynarodowej Erasmus, co umożliwia wielu studentom odbycie za granicą części studiów, a nawet uzyskanie dyplomu uczelni zagranicznej. Studencka współpraca zagraniczna odbywa się głównie w ramach 22 Studenckich Kół Naukowych działających na wydziale, przykładowo, koło SISK (Systemów i Sieci Komputerowych) organizuje co roku Polish-British Workshop,podczas  którego studenci polscy i angielscy prezentują wyniki swoich prac badawczych, koło BARAK prowadzi projekty zdalne wspólnie ze studentami z Arizona University i University Las Palmas, a koło KoNaR corocznie organizuje Robotic Arena, czyli międzyuczelniane zawody robotów wykonanych i zaprogramowanych przez studentów. Rysują się realne szanse wymiany studentów pomiędzy Wydziałem Inżynierii, Architektury i Nauki Ryerson University, Toronto, Kanada a Wydziałem Elektroniki, po podpisaniu stosownej umowy przed końcem 2008 roku. Od kilku lat realizowany jest projekt międzynarodowy SSETI Express związany z budową studenckich satelitów. Studenci mają szereg możliwości prowadzenia badań, publikowania   ich wyników i wdrażania ich efektów.

 

 • I-6

        Zespoły aktywnie uczestniczą w pracach międzynarodowych:

 1. 2006-2009    Thales Communications - 6 PR IST 2004-026600 DESEREC Rozszerzona rekonfigurowalność jako metoda podwyższenia bezpieczeństwa  prof. W Zamojski
 2. 2008-2012    Queen Mary and Westfield College 7 PR 215554 ICT-2007.2.1. LIREC Roboty i interaktywni towarzysze życia  prof. K Tchoń
 3. 2004-2008    Virtual Students Exchange. Międzynarodowe projekty studenckie z wykorzystaniem wideokonferencji. Northern Arizona University,   Technische Hochshule Dresden. USA, Niemcy  -dr inż. R Klempous,  dr inż. J Nikodem
 4. 2005-2008    Modelling and Control of Distributed Solar Collector Fields. Modelowanie systemów generacji energii odnawialnej. Plataforma Solar de Almeria, Universidad de Almeria, Hiszpania ? dr inż. R Klempous,  dr inż. J. Nikode
 5. 2005-2008 Wireless Sensors Networks. Modelowanie zachowań w bezprzewodowych sieciach czujników. University of Arizona, Tucson, University of Technology Sydney. USA, Australia dr inż. R Klempous, dr inż. J Nikodem
 6. 2005-2008 World-Wide Teams In Software Developments. Międzynarodowe zespoły projektowe w standardize 7/24. University of Arizona, Tucson, University of Technology Sydney. USA, Australia dr inż. R Klempous, dr inż. J Nikodem
 7. 2006-2008    Remote Laboratories Based on Internet Network. Laboratoria Internetowe w procesie dydaktycznym. University of Technology Sydney. USA, Australia dr inż. R Klempous,  dr inż. J Nikodem
 8. 2006-2008    Virtual Assistant Surgical Training. Wspomaganie szkolenia chirurgów laparoskopowych z wykorzystaniem wirtualnej  rzeczywistości. University of Arizona, Tucson. USA dr inż. R Klempous, dr inż., J Nikodem
 • I-28

        Zespoły Instytutu aktywnie uczestniczą w pracach międzynarodowych. W 2008 roku realizowano następujące tematy:

 1. Badanie światłowodowych sieci pasywnych oraz światłowodowych elementów komutujących. COST 291  umowa 39 014 7, Abramski Krzysztof
 2. Analiza niewerbalnych aspektów komunikacji głosowej. COST 2102  umowa 39 0178  Staroniewicz Piotr, Majewski Wojciech
 3. Biometria dla dokumentów tożsamości i ?sprytnych kart? COST 2101, Staroniewicz Piotr, Majewski Wojciech
 4. Modelowanie, planowanie i optymalizacja mobilnych sieci radiokomunikacyjnych Akcja COST 2100   umowa 39 018 5, Nawrocki Maciej
 5. Stwarzające zagrożenie technologie z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego (PEM) oraz zarządzanie ryzykiem zdrowotnym COST BM0704 umowa 39 019 2, Trzaska Hubert
 6. COST 297 HOPCOS Platformy stratosferyczne do celów komunikacji i innych służb (2005-2009) Kucharski Andrzej, Słobodzian Piotr
 7. COST IC 0603 ASSIST ? Antena Systems and Sensors for Information Society Technologies.  Sensory i systemy antenowe dla technologii społeczeństwa informacyjnego, Kucharski Andrzej, Kabacik Paweł. Program skoncentrowany jest na elementach antenowych, metodach ich analizy numerycznej i unowocześnianiu technologii ich wykonywania oraz zwiększania ich skali integracji.
 8. Norweski projekt MarCom ? Broadband Communication at Sea, finansowany przez  Norweski Komitet Badań Naukowych. Projekt dotyczy wprowadzenia szerokopasmowej łączności pomiędzy statkami, platformami wiertniczymi, a naziemną infrastrukturą telekomunikacyjną. Szerokopasmowa łączność ma być dostępna do lepszej eksploatacji statków oraz innych instalacji na morzu, zasadniczego polepszenia zintegrowanych operacji na morzu, w tym ratowniczych,a także do użytku przez załogę i pasażerów w czasie wolnym.
 9. Norweski projekt MarSafe ? Safety in the High North  finansowany przez Norweski Komitet Badań Naukowych). Projekt ma na celu dalsze zwiększenie ochrony środowiska naturalnego w obszarach arktycznych w najbliższej przyszłości, kiedy będzie tam wprowadzana eksploatacja złóż ropy i gazu, oraz otwierane szlaki komunikacyjne w bliskiej odległości od Bieguna Północnego.
 10. Minisatelita edukacyjny ESEO, realizowany przez firme Carlo Gavazi Space, Mediolan, finansowany przez Carlo Gavazi Space i przez Europejska Agencje Kosmiczna. Rozpoczęła się realizacja 80 kg minisatelity ESEO i dostarczamy podsystem telekomunikacyjny do zamontowania na pokładzie minisatelity (misja w 2013 roku).
 11. Orbiter księżycowy ESMO, realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (doktorant Michał Szcząchor prof. Zarzyckiego został skierowany na 4 miesięcznym stypendium  w Europejskiej Agencji Kosmicznej).  Obecnie opracowane są podstawowe parametry orbitera ESMO 
 12. Program budowy re-entry vehicle przez Europejską Agencję Kosmiczną,  który ma dać najnowocześniejsze i największe możliwości transportu w kosmos i powrotu na ziemię z kosmosu (czyli nowej rodziny statków kosmicznych przeznaczonych do transportu kilkuosobowej grupy astronautów oraz przynajmniej kilkutonowego ładunku na orbitę lub na Księżyc i następnie pozwalającego na bezpieczny powrót na ziemie z kosmosu; obecnie realizowany jest statek kosmiczny nr 1. tzw IXV, który ma być wyposażony miedzy innymi w anteny naszego rozwiązania).
 • K-1

Charakterystyka układów cząstek poprzez inwersję modeli dla tęczy i krytycznego kąta rozproszenia Celem współpracy zespołu polsko-francuskiego
jest opracowanie metod optycznych pozwalających określić rozmiar i skład układów cząstek, które można spotkać w przyrodzie oraz przemyśle (w
komorach wtrysku paliwa, aerozolach, biologii, w dwu- i wielofazowej mechanice płynów). Przedmiotem badań jest określenie właściwości dowolnego
układu cząstek przy wykorzystaniu problemu odwrotnego z danymi rozproszenia światła dla kąta krytycznego i tęczy. W ramachrozpatrywanej
tematyki zaplanowano badania z zastosowaniem metod typu Monte-Carlo: realizacja prototypu i eksperymenty w warunkach laboratoryjnych dla
rzeczywistych przepływów. Drugim wątkiem jest zagadnienie charakterystyki optycznych właściwości cząstek  z wykorzystaniem teorii fraktali do
modelowania tych cząstek.  Tematy te realizowane są w ramach trwającego i otwartego obecnie doktoratu co-tutelle. Strona polska posiada duże
doświadczenie  w modelowaniu i rozwiązaniach numerycznych dla rozproszenia światła dla skupionych układów cząstek, zastosowanie których można
znaleźć w medycynie i biologii.

 • K-2

Realizacja zadań przyczyniła się do wieloletniej współpracy międzynarodowej pomiędzy uczonymi z ośrodków zagranicznych (Wielka Brytania,
Hiszpania i inne) a pracownikami.

  

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty